Albums scroller

Média grid

Fancy media

Info liste Item

Média grid

Layer Slider

benefit test 3

Logo EFerbeCom Web Internet Publicite CommunicationL76Chúng ta vẫn biết rằng, làm việc với một đoạn văn bản dễ đọc và rõ nghĩa dễ gây rối trí và cản trở việc tập trung vào yếu tố trình bày văn bản. Lorem Ipsum có ưu điểm hơn so với đoạn văn bản chỉ gồm nội dung kiểu « Nội dung, nội dung, nội dung » là nó khiến văn bản giống thật hơn, bình thường hơn. Nhiều phần mềm thiết kế giao diện web và dàn trang ngày nay đã sử dụng Lorem Ipsum làm đoạn văn bản giả, và nếu bạn thử tìm các đoạn « Lorem ipsum » trên mạng thì sẽ khám phá ra nhiều trang web hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng. Có nhiều phiên bản khác nhau đã xuất hiện, đôi khi do vô tình, nhiều khi do cố ý (xen thêm vào những câu hài hước hay thông tục)

Benefits test 2
Benefits test 2

Logo

És un fet establert de forma evident que un lector es distraurà amb el contingut llegible d’una pàgina quan miri a la seva composició. El fet de fer servir Lorem Ipsum és perquè conté una distribució més o menys normal de lletres, de forma oposada a quan es fa servir « Contingut aquí, contingut aquí », aconseguint així que sembli català llegible. Molts paquets d’autoedició fan servir Lorem Ipsum com el seu model de text, i una cerca per « Lorem Ipsum » descobrirà molts llocs web encara a les baceroles. Diverses versions han anat evolucionant al llarg dels anys, a vegades per acident, a vegades a propòsit (inserint humor i coses per l’estil).

Benefits test 1
Benefits test 1

LogoВже давно відомо, що читабельний зміст буде заважати зосередитись людині, яка оцінює композицію сторінки. Сенс використання Lorem Ipsum полягає в тому, що цей текст має більш-менш нормальне розподілення літер на відміну від, наприклад, « Тут іде текст. Тут іде текст. » Це робить текст схожим на оповідний. Багато програм верстування та веб-дизайну використовують Lorem Ipsum як зразок і пошук за терміном « lorem ipsum » відкриє багато веб-сайтів, які знаходяться ще в зародковому стані. Різні версії Lorem Ipsum з’явились за минулі роки, деякі випадково, деякі було створено зумисно (зокрема, жартівливі).

Benefits

info tables test 2

info tables test 2

ทำไมจึงต้องนำมาใช้?

มีหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงยืนยันมานานแล้ว ว่าเนื้อหาที่อ่านรู้เรื่องนั้นจะไปกวนสมาธิของคนอ่านให้เขวไปจากส่วนที้ เป็น Layout เรานำ

 

Lorem

Ipsum มาใช้เพราะความที่มันมีการกระจายของตัวอักษรธรรมดาๆ แบบพอประมาณ ซึ่งเอามาใช้แทนการเขียนว่า ‘ตรง

Info tables